Conversion statistics by salesperson

Conversion Statistic by Recap date per Salesperson.

Conversions by salesperson & week

Week# Week Of Salesperson Recapped Converted Conv%
2019 20May 19-May 25Ali, Madina400.0
2019 20May 19-May 25Bobet, Alexandra300.0
2019 20May 19-May 25Botha, Stephanie Jane100.0
2019 20May 19-May 25Burke, Ashlea700.0
2019 20May 19-May 25Ceron, Daniela500.0
2019 20May 19-May 25Hursh, Matthew1200.0
2019 20May 19-May 25Ramsay, Jason300.0
2019 20May 19-May 25Weathers, Ellen500.0
2019 19May 12-May 18Ali, Madina13215.4
2019 19May 12-May 18Bobet, Alexandra9111.1
2019 19May 12-May 18Botha, Stephanie Jane100.0
2019 19May 12-May 18Burke, Ashlea12325.0
2019 19May 12-May 18Ceron, Daniela10220.0
2019 19May 12-May 18Hursh, Matthew3139.7
2019 19May 12-May 18Ramsay, Jason20210.0
2019 19May 12-May 18Weathers, Ellen23313.0
2019 18May 5-May 11Ali, Madina27829.6
2019 18May 5-May 11Bobet, Alexandra16531.3
2019 18May 5-May 11Botha, Stephanie Jane11436.4
2019 18May 5-May 11Burke, Ashlea8225.0
2019 18May 5-May 11Ceron, Daniela1317.7
2019 18May 5-May 11Hursh, Matthew27311.1
2019 18May 5-May 11Ramsay, Jason17635.3
2019 18May 5-May 11Weathers, Ellen26311.5
2019 17Apr 28-May 4Ali, Madina20840.0
2019 17Apr 28-May 4Bobet, Alexandra13430.8
2019 17Apr 28-May 4Botha, Stephanie Jane7228.6
2019 17Apr 28-May 4Burke, Ashlea241041.7
2019 17Apr 28-May 4Ceron, Daniela11218.2
2019 17Apr 28-May 4Hollis, Amelia7114.3
2019 17Apr 28-May 4Hursh, Matthew19210.5
2019 17Apr 28-May 4Ramsay, Jason17847.1
2019 17Apr 28-May 4Weathers, Ellen21314.3
2019 16Apr 21-Apr 27Ali, Madina23417.4
2019 16Apr 21-Apr 27Allsup, Maeve1317.7
2019 16Apr 21-Apr 27Bobet, Alexandra18738.9
2019 16Apr 21-Apr 27Botha, Stephanie Jane6466.7
2019 16Apr 21-Apr 27Burke, Ashlea16318.8
2019 16Apr 21-Apr 27Ceron, Daniela9222.2
2019 16Apr 21-Apr 27Hollis, Amelia16425.0
2019 16Apr 21-Apr 27Hursh, Matthew27829.6
2019 16Apr 21-Apr 27Ramsay, Jason8675.0
2019 16Apr 21-Apr 27Weathers, Ellen25520.0
2019 15Apr 14-Apr 20Ali, Madina7114.3
2019 15Apr 14-Apr 20Allsup, Maeve13430.8
2019 15Apr 14-Apr 20Bobet, Alexandra10220.0
2019 15Apr 14-Apr 20Botha, Stephanie Jane9333.3
2019 15Apr 14-Apr 20Burke, Ashlea11218.2
2019 15Apr 14-Apr 20Ceron, Daniela10220.0
2019 15Apr 14-Apr 20Hollis, Amelia18422.2
2019 15Apr 14-Apr 20Hursh, Matthew21942.9
2019 15Apr 14-Apr 20Ramsay, Jason18316.7
2019 15Apr 14-Apr 20Weathers, Ellen27518.5
2019 14Apr 7-Apr 13Ali, Madina18738.9
2019 14Apr 7-Apr 13Allsup, Maeve13215.4
2019 14Apr 7-Apr 13Bobet, Alexandra16743.8
2019 14Apr 7-Apr 13Botha, Stephanie Jane7342.9
2019 14Apr 7-Apr 13Burke, Ashlea22731.8
2019 14Apr 7-Apr 13Ceron, Daniela14214.3
2019 14Apr 7-Apr 13Hollis, Amelia17423.5
2019 14Apr 7-Apr 13Hursh, Matthew301033.3
2019 14Apr 7-Apr 13Ramsay, Jason1616.3
2019 14Apr 7-Apr 13Weathers, Ellen21523.8
2019 13Mar 31-Apr 6Ali, Madina20630.0
2019 13Mar 31-Apr 6Allsup, Maeve11763.6
2019 13Mar 31-Apr 6Bobet, Alexandra11327.3
2019 13Mar 31-Apr 6Botha, Stephanie Jane6350.0
2019 13Mar 31-Apr 6Burke, Ashlea16531.3
2019 13Mar 31-Apr 6Ceron, Daniela1600.0
2019 13Mar 31-Apr 6Hollis, Amelia28517.9
2019 13Mar 31-Apr 6Hursh, Matthew3139.7
2019 13Mar 31-Apr 6Ramsay, Jason221150.0
2019 13Mar 31-Apr 6Weathers, Ellen21523.8
2019 12Mar 24-Mar 30Ali, Madina28517.9
2019 12Mar 24-Mar 30Allsup, Maeve22627.3
2019 12Mar 24-Mar 30Bobet, Alexandra22836.4
2019 12Mar 24-Mar 30Botha, Stephanie Jane900.0
2019 12Mar 24-Mar 30Burke, Ashlea20630.0
2019 12Mar 24-Mar 30Ceron, Daniela17317.6
2019 12Mar 24-Mar 30Hollis, Amelia28932.1
2019 12Mar 24-Mar 30Hursh, Matthew35822.9
2019 12Mar 24-Mar 30Ramsay, Jason17741.2
2019 12Mar 24-Mar 30Weathers, Ellen20840.0
2019 11Mar 17-Mar 23Ali, Madina14321.4
2019 11Mar 17-Mar 23Allsup, Maeve271140.7
2019 11Mar 17-Mar 23Bobet, Alexandra20840.0
2019 11Mar 17-Mar 23Botha, Stephanie Jane18633.3
2019 11Mar 17-Mar 23Burke, Ashlea25936.0
2019 11Mar 17-Mar 23Ceron, Daniela19736.8
2019 11Mar 17-Mar 23Hollis, Amelia26623.1
2019 11Mar 17-Mar 23Hursh, Matthew321134.4
2019 11Mar 17-Mar 23Ramsay, Jason9222.2
2019 11Mar 17-Mar 23Weathers, Ellen31825.8
2019 10Mar 10-Mar 16Ali, Madina251144.0
2019 10Mar 10-Mar 16Allsup, Maeve24312.5
2019 10Mar 10-Mar 16Bobet, Alexandra17529.4
2019 10Mar 10-Mar 16Botha, Stephanie Jane8562.5
2019 10Mar 10-Mar 16Burke, Ashlea401947.5
2019 10Mar 10-Mar 16Ceron, Daniela20420.0
2019 10Mar 10-Mar 16Hollis, Amelia21733.3
2019 10Mar 10-Mar 16Hursh, Matthew34926.5
2019 10Mar 10-Mar 16Ramsay, Jason22627.3
2019 10Mar 10-Mar 16Weathers, Ellen29931.0
2019 09Mar 3-Mar 9Ali, Madina25624.0
2019 09Mar 3-Mar 9Allsup, Maeve14535.7
2019 09Mar 3-Mar 9Bobet, Alexandra20525.0
2019 09Mar 3-Mar 9Botha, Stephanie Jane100.0
2019 09Mar 3-Mar 9Burke, Ashlea17741.2
2019 09Mar 3-Mar 9Ceron, Daniela13430.8
2019 09Mar 3-Mar 9Hollis, Amelia29620.7
2019 09Mar 3-Mar 9Hursh, Matthew34926.5
2019 09Mar 3-Mar 9Ramsay, Jason241250.0
2019 09Mar 3-Mar 9Weathers, Ellen291137.9
2019 08Feb 24-Mar 2Ali, Madina30723.3
2019 08Feb 24-Mar 2Allsup, Maeve26623.1
2019 08Feb 24-Mar 2Bobet, Alexandra16425.0
2019 08Feb 24-Mar 2Botha, Stephanie Jane13323.1
2019 08Feb 24-Mar 2Burke, Ashlea17635.3
2019 08Feb 24-Mar 2Ceron, Daniela23834.8
2019 08Feb 24-Mar 2Hollis, Amelia27622.2
2019 08Feb 24-Mar 2Hursh, Matthew29827.6
2019 08Feb 24-Mar 2Ramsay, Jason231252.2
2019 08Feb 24-Mar 2The Intern Group, 22100.0
2019 08Feb 24-Mar 2Weathers, Ellen25728.0
2019 07Feb 17-Feb 23Ali, Madina29517.2
2019 07Feb 17-Feb 23Allsup, Maeve23521.7
2019 07Feb 17-Feb 23Bobet, Alexandra15746.7
2019 07Feb 17-Feb 23Botha, Stephanie Jane8225.0
2019 07Feb 17-Feb 23Burke, Ashlea211047.6
2019 07Feb 17-Feb 23Ceron, Daniela241041.7
2019 07Feb 17-Feb 23Hollis, Amelia2926.9
2019 07Feb 17-Feb 23Hursh, Matthew321340.6
2019 07Feb 17-Feb 23Ramsay, Jason24416.7
2019 07Feb 17-Feb 23Schissler, Marty55100.0
2019 07Feb 17-Feb 23Weathers, Ellen28414.3
2019 06Feb 10-Feb 16Ali, Madina13538.5
2019 06Feb 10-Feb 16Allsup, Maeve21628.6
2019 06Feb 10-Feb 16Bobet, Alexandra19421.1
2019 06Feb 10-Feb 16Botha, Stephanie Jane20315.0
2019 06Feb 10-Feb 16Burke, Ashlea261142.3
2019 06Feb 10-Feb 16Ceron, Daniela20420.0
2019 06Feb 10-Feb 16Hollis, Amelia24312.5
2019 06Feb 10-Feb 16Hursh, Matthew3239.4
2019 06Feb 10-Feb 16Ramsay, Jason23417.4
2019 06Feb 10-Feb 16Schissler, Marty15960.0
2019 06Feb 10-Feb 16Weathers, Ellen28828.6
2019 05Feb 3-Feb 9Ali, Madina22522.7
2019 05Feb 3-Feb 9Allsup, Maeve22522.7
2019 05Feb 3-Feb 9Bobet, Alexandra18527.8
2019 05Feb 3-Feb 9Botha, Stephanie Jane1400.0
2019 05Feb 3-Feb 9Brighton, Mary Helen16318.8
2019 05Feb 3-Feb 9Burke, Ashlea261038.5
2019 05Feb 3-Feb 9Ceron, Daniela18527.8
2019 05Feb 3-Feb 9Hollis, Amelia27414.8
2019 05Feb 3-Feb 9Hursh, Matthew24312.5
2019 05Feb 3-Feb 9Ramsay, Jason17317.6
2019 05Feb 3-Feb 9Schissler, Marty18527.8
2019 05Feb 3-Feb 9Weathers, Ellen24625.0
2019 04Jan 27-Feb 2Ali, Madina27518.5
2019 04Jan 27-Feb 2Allsup, Maeve7114.3
2019 04Jan 27-Feb 2Bobet, Alexandra14750.0
2019 04Jan 27-Feb 2Botha, Stephanie Jane6233.3
2019 04Jan 27-Feb 2Brighton, Mary Helen22418.2
2019 04Jan 27-Feb 2Burke, Ashlea18738.9
2019 04Jan 27-Feb 2Ceron, Daniela24729.2
2019 04Jan 27-Feb 2Hollis, Amelia22313.6
2019 04Jan 27-Feb 2Hursh, Matthew28414.3
2019 04Jan 27-Feb 2Ramsay, Jason22522.7
2019 04Jan 27-Feb 2Schissler, Marty16956.3
2019 04Jan 27-Feb 2Weathers, Ellen26415.4
2019 03Jan 20-Jan 26Ali, Madina281035.7
2019 03Jan 20-Jan 26Allsup, Maeve1815.6
2019 03Jan 20-Jan 26Bobet, Alexandra17847.1
2019 03Jan 20-Jan 26Botha, Stephanie Jane17635.3
2019 03Jan 20-Jan 26Brighton, Mary Helen19526.3
2019 03Jan 20-Jan 26Burke, Ashlea19842.1
2019 03Jan 20-Jan 26Ceron, Daniela12325.0
2019 03Jan 20-Jan 26Hollis, Amelia17317.6
2019 03Jan 20-Jan 26Hursh, Matthew31412.9
2019 03Jan 20-Jan 26Ramsay, Jason21628.6
2019 03Jan 20-Jan 26Schissler, Marty15640.0
2019 03Jan 20-Jan 26Weathers, Ellen23626.1
2019 02Jan 13-Jan 19Ali, Madina1516.7
2019 02Jan 13-Jan 19Allsup, Maeve16637.5
2019 02Jan 13-Jan 19Bobet, Alexandra5240.0
2019 02Jan 13-Jan 19Botha, Stephanie Jane13538.5
2019 02Jan 13-Jan 19Brighton, Mary Helen16318.8
2019 02Jan 13-Jan 19Burke, Ashlea18738.9
2019 02Jan 13-Jan 19Ceron, Daniela20525.0
2019 02Jan 13-Jan 19Hollis, Amelia20315.0
2019 02Jan 13-Jan 19Hursh, Matthew29931.0
2019 02Jan 13-Jan 19Ramsay, Jason8450.0
2019 02Jan 13-Jan 19Schissler, Marty11545.5
2019 02Jan 13-Jan 19Weathers, Ellen11327.3
2019 01Jan 6-Jan 12Ali, Madina11327.3
2019 01Jan 6-Jan 12Allsup, Maeve9333.3
2019 01Jan 6-Jan 12Botha, Stephanie Jane9222.2
2019 01Jan 6-Jan 12Brighton, Mary Helen1100.0
2019 01Jan 6-Jan 12Burke, Ashlea1200.0
2019 01Jan 6-Jan 12Ceron, Daniela9222.2
2019 01Jan 6-Jan 12Hollis, Amelia12433.3
2019 01Jan 6-Jan 12Hursh, Matthew17423.5
2019 01Jan 6-Jan 12Ramsay, Jason14535.7
2019 01Jan 6-Jan 12Schissler, Marty21838.1
2019 01Jan 6-Jan 12Weathers, Ellen18633.3
2018 52Dec 30-Jan 5Ali, Madina11100.0
2018 52Dec 30-Jan 5Allsup, Maeve10440.0
2018 52Dec 30-Jan 5Bobet, Alexandra100.0
2018 52Dec 30-Jan 5Brighton, Mary Helen200.0
2018 52Dec 30-Jan 5Burke, Ashlea10330.0
2018 52Dec 30-Jan 5Ceron, Daniela11218.2
2018 52Dec 30-Jan 5Hollis, Amelia10220.0
2018 52Dec 30-Jan 5Hursh, Matthew13538.5
2018 52Dec 30-Jan 5Ramsay, Jason7457.1
2018 52Dec 30-Jan 5Schissler, Marty8225.0
2018 52Dec 30-Jan 5Weathers, Ellen1119.1
2018 51Dec 23-Dec 29Ali, Madina4375.0
2018 51Dec 23-Dec 29Allsup, Maeve100.0
2018 51Dec 23-Dec 29Bobet, Alexandra2150.0
2018 51Dec 23-Dec 29Brighton, Mary Helen4125.0
2018 51Dec 23-Dec 29Burke, Ashlea5240.0
2018 51Dec 23-Dec 29Ceron, Daniela2150.0
2018 51Dec 23-Dec 29Hollis, Amelia700.0
2018 51Dec 23-Dec 29Hursh, Matthew12541.7
2018 51Dec 23-Dec 29Ramsay, Jason3133.3
2018 51Dec 23-Dec 29Schissler, Marty6233.3
2018 51Dec 23-Dec 29Weathers, Ellen2150.0
2018 50Dec 16-Dec 22Ali, Madina10330.0
2018 50Dec 16-Dec 22Bobet, Alexandra2150.0
2018 50Dec 16-Dec 22Botha, Stephanie Jane300.0
2018 50Dec 16-Dec 22Brighton, Mary Helen13215.4
2018 50Dec 16-Dec 22Burke, Ashlea8337.5
2018 50Dec 16-Dec 22Ceron, Daniela6466.7
2018 50Dec 16-Dec 22Hollis, Amelia17635.3
2018 50Dec 16-Dec 22Hursh, Matthew17635.3
2018 50Dec 16-Dec 22Ramsay, Jason7457.1
2018 50Dec 16-Dec 22Schissler, Marty6350.0
2018 50Dec 16-Dec 22Weathers, Ellen11327.3
2018 49Dec 9-Dec 15Ali, Madina9444.4
2018 49Dec 9-Dec 15Allsup, Maeve6116.7
2018 49Dec 9-Dec 15Bobet, Alexandra4375.0
2018 49Dec 9-Dec 15Botha, Stephanie Jane100.0
2018 49Dec 9-Dec 15Brighton, Mary Helen12216.7
2018 49Dec 9-Dec 15Burke, Ashlea12758.3
2018 49Dec 9-Dec 15Ceron, Daniela8112.5
2018 49Dec 9-Dec 15Hollis, Amelia9333.3
2018 49Dec 9-Dec 15Hursh, Matthew8450.0
2018 49Dec 9-Dec 15Ramsay, Jason11327.3
2018 49Dec 9-Dec 15Schissler, Marty11327.3
2018 49Dec 9-Dec 15Weathers, Ellen12650.0
2018 48Dec 2-Dec 8Ali, Madina7685.7
2018 48Dec 2-Dec 8Allsup, Maeve2150.0
2018 48Dec 2-Dec 8Bobet, Alexandra7571.4
2018 48Dec 2-Dec 8Brighton, Mary Helen9555.6
2018 48Dec 2-Dec 8Burke, Ashlea9444.4
2018 48Dec 2-Dec 8Ceron, Daniela5120.0
2018 48Dec 2-Dec 8Hollis, Amelia300.0
2018 48Dec 2-Dec 8Hursh, Matthew8112.5
2018 48Dec 2-Dec 8Ramsay, Jason9666.7
2018 48Dec 2-Dec 8Schissler, Marty5120.0
2018 48Dec 2-Dec 8Weathers, Ellen6466.7
2018 47Nov 25-Dec 1Ali, Madina17741.2
2018 47Nov 25-Dec 1Allsup, Maeve12325.0
2018 47Nov 25-Dec 1Bobet, Alexandra13430.8
2018 47Nov 25-Dec 1Botha, Stephanie Jane11100.0
2018 47Nov 25-Dec 1Brighton, Mary Helen200.0
2018 47Nov 25-Dec 1Burke, Ashlea19842.1
2018 47Nov 25-Dec 1Ceron, Daniela300.0
2018 47Nov 25-Dec 1Hollis, Amelia500.0
2018 47Nov 25-Dec 1Hursh, Matthew7114.3
2018 47Nov 25-Dec 1Ramsay, Jason11436.4
2018 47Nov 25-Dec 1Schissler, Marty4250.0
2018 47Nov 25-Dec 1Weathers, Ellen300.0
2018 46Nov 18-Nov 24Ali, Madina12216.7
2018 46Nov 18-Nov 24Allsup, Maeve18738.9
2018 46Nov 18-Nov 24Bobet, Alexandra11654.5
2018 46Nov 18-Nov 24Brighton, Mary Helen11100.0
2018 46Nov 18-Nov 24Burke, Ashlea10550.0
2018 46Nov 18-Nov 24Hollis, Amelia100.0
2018 46Nov 18-Nov 24Ramsay, Jason17952.9
2018 46Nov 18-Nov 24Schissler, Marty12541.7
2018 46Nov 18-Nov 24Weathers, Ellen11100.0
2018 45Nov 11-Nov 17Ali, Madina15746.7
2018 45Nov 11-Nov 17Allsup, Maeve17529.4
2018 45Nov 11-Nov 17Bobet, Alexandra11545.5
2018 45Nov 11-Nov 17Burke, Ashlea19631.6
2018 45Nov 11-Nov 17Ramsay, Jason9222.2
2018 45Nov 11-Nov 17Schissler, Marty1119.1
2018 45Nov 11-Nov 17Trasatti, Gabrielle7228.6
2018 44Nov 4-Nov 10Ali, Madina19947.4
2018 44Nov 4-Nov 10Allsup, Maeve15320.0
2018 44Nov 4-Nov 10Bobet, Alexandra13646.2
2018 44Nov 4-Nov 10Burke, Ashlea17635.3
2018 44Nov 4-Nov 10Ramsay, Jason11100.0
2018 44Nov 4-Nov 10Schissler, Marty18738.9
2018 44Nov 4-Nov 10Trasatti, Gabrielle15640.0
2018 43Oct 28-Nov 3Ali, Madina11436.4
2018 43Oct 28-Nov 3Allsup, Maeve8562.5
2018 43Oct 28-Nov 3Bobet, Alexandra14321.4
2018 43Oct 28-Nov 3Burke, Ashlea14535.7
2018 43Oct 28-Nov 3Ramsay, Jason2150.0
2018 43Oct 28-Nov 3Schissler, Marty22940.9
2018 43Oct 28-Nov 3Trasatti, Gabrielle16637.5
2018 42Oct 21-Oct 27Ali, Madina16637.5
2018 42Oct 21-Oct 27Allsup, Maeve12325.0
2018 42Oct 21-Oct 27Bobet, Alexandra10550.0
2018 42Oct 21-Oct 27Burke, Ashlea171164.7
2018 42Oct 21-Oct 27McIntyre, Jen500.0
2018 42Oct 21-Oct 27Ramsay, Jason191157.9
2018 42Oct 21-Oct 27Schissler, Marty16531.3
2018 42Oct 21-Oct 27Trasatti, Gabrielle100.0
2018 41Oct 14-Oct 20Ali, Madina17635.3
2018 41Oct 14-Oct 20Allsup, Maeve16743.8
2018 41Oct 14-Oct 20Bobet, Alexandra12758.3
2018 41Oct 14-Oct 20Burke, Ashlea13753.8
2018 41Oct 14-Oct 20Lipkowitz, Rebecca10550.0
2018 41Oct 14-Oct 20McIntyre, Jen14535.7
2018 41Oct 14-Oct 20Ramsay, Jason21523.8
2018 41Oct 14-Oct 20Schissler, Marty9333.3
2018 40Oct 7-Oct 13Ali, Madina201050.0
2018 40Oct 7-Oct 13Allsup, Maeve211047.6
2018 40Oct 7-Oct 13Bobet, Alexandra8112.5
2018 40Oct 7-Oct 13Burke, Ashlea181266.7
2018 40Oct 7-Oct 13Lipkowitz, Rebecca251248.0
2018 40Oct 7-Oct 13McIntyre, Jen22836.4
2018 40Oct 7-Oct 13Ramsay, Jason11327.3
2018 40Oct 7-Oct 13Schissler, Marty22731.8
2018 39Sep 30-Oct 6Ali, Madina20840.0
2018 39Sep 30-Oct 6Allsup, Maeve15426.7
2018 39Sep 30-Oct 6Bobet, Alexandra8450.0
2018 39Sep 30-Oct 6Burke, Ashlea14321.4
2018 39Sep 30-Oct 6Lipkowitz, Rebecca13646.2
2018 39Sep 30-Oct 6McIntyre, Jen7114.3
2018 39Sep 30-Oct 6Ramsay, Jason14857.1
2018 39Sep 30-Oct 6Schissler, Marty10330.0
2018 38Sep 23-Sep 29Ali, Madina15533.3
2018 38Sep 23-Sep 29Allsup, Maeve141071.4
2018 38Sep 23-Sep 29Bobet, Alexandra99100.0
2018 38Sep 23-Sep 29Burke, Ashlea11436.4
2018 38Sep 23-Sep 29Lipkowitz, Rebecca12325.0
2018 38Sep 23-Sep 29McIntyre, Jen15533.3
2018 38Sep 23-Sep 29Ramsay, Jason13861.5
2018 38Sep 23-Sep 29Schissler, Marty16850.0
2018 37Sep 16-Sep 22Ali, Madina10550.0
2018 37Sep 16-Sep 22Allsup, Maeve16743.8
2018 37Sep 16-Sep 22Bobet, Alexandra6233.3
2018 37Sep 16-Sep 22Burke, Ashlea12325.0
2018 37Sep 16-Sep 22Lipkowitz, Rebecca8450.0
2018 37Sep 16-Sep 22McIntyre, Jen10330.0
2018 37Sep 16-Sep 22Ramsay, Jason7228.6
2018 37Sep 16-Sep 22Schissler, Marty11327.3
2018 36Sep 9-Sep 15Ali, Madina14535.7
2018 36Sep 9-Sep 15Allsup, Maeve10440.0
2018 36Sep 9-Sep 15Bobet, Alexandra11327.3
2018 36Sep 9-Sep 15Burke, Ashlea9222.2
2018 36Sep 9-Sep 15Lipkowitz, Rebecca12541.7
2018 36Sep 9-Sep 15McIntyre, Jen7228.6
2018 36Sep 9-Sep 15Ramsay, Jason8337.5
2018 36Sep 9-Sep 15Schissler, Marty9222.2
2018 35Sep 2-Sep 8Ali, Madina11436.4
2018 35Sep 2-Sep 8Allsup, Maeve13430.8
2018 35Sep 2-Sep 8Bobet, Alexandra3133.3
2018 35Sep 2-Sep 8Burke, Ashlea5240.0
2018 35Sep 2-Sep 8Lipkowitz, Rebecca7342.9
2018 35Sep 2-Sep 8McIntyre, Jen8337.5
2018 35Sep 2-Sep 8Ramsay, Jason8337.5
2018 35Sep 2-Sep 8Schissler, Marty16425.0
2018 34Aug 26-Sep 1Ali, Madina10110.0
2018 34Aug 26-Sep 1Allsup, Maeve16531.3
2018 34Aug 26-Sep 1Bobet, Alexandra11436.4
2018 34Aug 26-Sep 1Burke, Ashlea2150.0
2018 34Aug 26-Sep 1Lipkowitz, Rebecca8562.5
2018 34Aug 26-Sep 1McIntyre, Jen14428.6
2018 34Aug 26-Sep 1Ramsay, Jason11545.5
2018 34Aug 26-Sep 1Schissler, Marty13323.1
2018 33Aug 19-Aug 25Ali, Madina12541.7
2018 33Aug 19-Aug 25Allsup, Maeve7457.1
2018 33Aug 19-Aug 25Bobet, Alexandra7228.6
2018 33Aug 19-Aug 25Burke, Ashlea4250.0
2018 33Aug 19-Aug 25Lipkowitz, Rebecca12216.7
2018 33Aug 19-Aug 25McIntyre, Jen12433.3
2018 33Aug 19-Aug 25Ramsay, Jason14428.6
2018 33Aug 19-Aug 25Schissler, Marty12433.3
2018 32Aug 12-Aug 18Ali, Madina9111.1
2018 32Aug 12-Aug 18Allsup, Maeve13430.8
2018 32Aug 12-Aug 18Bobet, Alexandra8337.5
2018 32Aug 12-Aug 18Burke, Ashlea14642.9
2018 32Aug 12-Aug 18Lipkowitz, Rebecca7685.7
2018 32Aug 12-Aug 18McIntyre, Jen7457.1
2018 32Aug 12-Aug 18Ramsay, Jason800.0
2018 32Aug 12-Aug 18Schissler, Marty12433.3
2018 31Aug 5-Aug 11Ali, Madina3133.3
2018 31Aug 5-Aug 11Allsup, Maeve11436.4
2018 31Aug 5-Aug 11Bobet, Alexandra7571.4
2018 31Aug 5-Aug 11Burke, Ashlea8112.5
2018 31Aug 5-Aug 11Lipkowitz, Rebecca9777.8
2018 31Aug 5-Aug 11McIntyre, Jen100.0
2018 31Aug 5-Aug 11Ramsay, Jason16531.3
2018 31Aug 5-Aug 11Schissler, Marty20735.0
2018 30Jul 29-Aug 4Ali, Madina15320.0
2018 30Jul 29-Aug 4Allsup, Maeve10330.0
2018 30Jul 29-Aug 4Bobet, Alexandra10770.0
2018 30Jul 29-Aug 4Borunda, Stephen11100.0
2018 30Jul 29-Aug 4Burke, Ashlea11100.0
2018 30Jul 29-Aug 4Lipkowitz, Rebecca9444.4
2018 30Jul 29-Aug 4McIntyre, Jen6466.7
2018 30Jul 29-Aug 4Ramsay, Jason14428.6
2018 30Jul 29-Aug 4Schissler, Marty15640.0
2018 29Jul 22-Jul 28Ali, Madina16212.5
2018 29Jul 22-Jul 28Allsup, Maeve3133.3
2018 29Jul 22-Jul 28Bobet, Alexandra6116.7
2018 29Jul 22-Jul 28Borunda, Stephen2150.0
2018 29Jul 22-Jul 28Burke, Ashlea16318.8
2018 29Jul 22-Jul 28Lipkowitz, Rebecca10770.0
2018 29Jul 22-Jul 28McIntyre, Jen14964.3
2018 29Jul 22-Jul 28Ramsay, Jason9222.2
2018 29Jul 22-Jul 28Schissler, Marty15640.0
2018 28Jul 15-Jul 21Ali, Madina9222.2
2018 28Jul 15-Jul 21Allsup, Maeve7457.1
2018 28Jul 15-Jul 21Bobet, Alexandra10330.0
2018 28Jul 15-Jul 21Borunda, Stephen8450.0
2018 28Jul 15-Jul 21Burke, Ashlea11218.2
2018 28Jul 15-Jul 21Lipkowitz, Rebecca8675.0
2018 28Jul 15-Jul 21McIntyre, Jen161487.5
2018 28Jul 15-Jul 21Ramsay, Jason15213.3
2018 28Jul 15-Jul 21Schissler, Marty14750.0
2018 27Jul 8-Jul 14Ali, Madina8225.0
2018 27Jul 8-Jul 14Allsup, Maeve14642.9
2018 27Jul 8-Jul 14Bobet, Alexandra6233.3
2018 27Jul 8-Jul 14Borunda, Stephen8450.0
2018 27Jul 8-Jul 14Burke, Ashlea13753.8
2018 27Jul 8-Jul 14Lipkowitz, Rebecca6233.3
2018 27Jul 8-Jul 14McIntyre, Jen14321.4
2018 27Jul 8-Jul 14Ramsay, Jason13323.1
2018 27Jul 8-Jul 14Schissler, Marty8225.0
2018 26Jul 1-Jul 7Ali, Madina11218.2
2018 26Jul 1-Jul 7Allsup, Maeve9111.1
2018 26Jul 1-Jul 7Bobet, Alexandra8225.0
2018 26Jul 1-Jul 7Borunda, Stephen11436.4
2018 26Jul 1-Jul 7Burke, Ashlea16531.3
2018 26Jul 1-Jul 7Lipkowitz, Rebecca10220.0
2018 26Jul 1-Jul 7McIntyre, Jen12325.0
2018 26Jul 1-Jul 7Ramsay, Jason12325.0
2018 26Jul 1-Jul 7Schissler, Marty6233.3
2018 25Jun 24-Jun 30Ali, Madina100.0
2018 25Jun 24-Jun 30Allsup, Maeve13538.5
2018 25Jun 24-Jun 30Bobet, Alexandra5120.0
2018 25Jun 24-Jun 30Borunda, Stephen500.0
2018 25Jun 24-Jun 30Burke, Ashlea10110.0
2018 25Jun 24-Jun 30Lipkowitz, Rebecca4375.0
2018 25Jun 24-Jun 30McIntyre, Jen16212.5
2018 25Jun 24-Jun 30Ramsay, Jason18422.2
2018 25Jun 24-Jun 30Schissler, Marty16425.0
2018 24Jun 17-Jun 23Ali, Madina10330.0
2018 24Jun 17-Jun 23Allsup, Maeve200.0
2018 24Jun 17-Jun 23Bobet, Alexandra7228.6
2018 24Jun 17-Jun 23Borunda, Stephen6583.3
2018 24Jun 17-Jun 23Burke, Ashlea13753.8
2018 24Jun 17-Jun 23Lipkowitz, Rebecca9444.4
2018 24Jun 17-Jun 23McIntyre, Jen17529.4
2018 24Jun 17-Jun 23Ramsay, Jason18633.3
2018 24Jun 17-Jun 23Schissler, Marty16212.5
2018 23Jun 10-Jun 16Ali, Madina10440.0
2018 23Jun 10-Jun 16Allsup, Maeve300.0
2018 23Jun 10-Jun 16Bobet, Alexandra9222.2
2018 23Jun 10-Jun 16Borunda, Stephen200.0
2018 23Jun 10-Jun 16Burke, Ashlea14535.7
2018 23Jun 10-Jun 16Lipkowitz, Rebecca6466.7
2018 23Jun 10-Jun 16McIntyre, Jen10220.0
2018 23Jun 10-Jun 16Ramsay, Jason14428.6
2018 23Jun 10-Jun 16Schissler, Marty9333.3
2018 22Jun 3-Jun 9Ali, Madina11436.4
2018 22Jun 3-Jun 9Allsup, Maeve7228.6
2018 22Jun 3-Jun 9Bobet, Alexandra7228.6
2018 22Jun 3-Jun 9Borunda, Stephen3133.3
2018 22Jun 3-Jun 9Burke, Ashlea8225.0
2018 22Jun 3-Jun 9Lipkowitz, Rebecca9111.1
2018 22Jun 3-Jun 9McIntyre, Jen12325.0
2018 22Jun 3-Jun 9Ramsay, Jason12541.7
2018 22Jun 3-Jun 9Schissler, Marty16531.3
2018 21May 27-Jun 2Ali, Madina7114.3
2018 21May 27-Jun 2Allsup, Maeve9333.3
2018 21May 27-Jun 2Bobet, Alexandra9444.4
2018 21May 27-Jun 2Borunda, Stephen9555.6
2018 21May 27-Jun 2Burke, Ashlea1119.1
2018 21May 27-Jun 2Lipkowitz, Rebecca5480.0
2018 21May 27-Jun 2McIntyre, Jen15426.7
2018 21May 27-Jun 2Ramsay, Jason15533.3
2018 21May 27-Jun 2Schissler, Marty14428.6
2018 20May 20-May 26Ali, Madina11545.5
2018 20May 20-May 26Allsup, Maeve6233.3
2018 20May 20-May 26Bobet, Alexandra14428.6
2018 20May 20-May 26Borunda, Stephen12216.7
2018 20May 20-May 26Burke, Ashlea15746.7
2018 20May 20-May 26Lipkowitz, Rebecca10220.0
2018 20May 20-May 26McIntyre, Jen12325.0
2018 20May 20-May 26Ramsay, Jason1218.3
2018 20May 20-May 26Schissler, Marty11218.2
2018 19May 13-May 19Ali, Madina16425.0
2018 19May 13-May 19Allsup, Maeve11436.4
2018 19May 13-May 19Bobet, Alexandra6116.7
2018 19May 13-May 19Borunda, Stephen6466.7
2018 19May 13-May 19Burke, Ashlea17317.6
2018 19May 13-May 19Lipkowitz, Rebecca6233.3
2018 19May 13-May 19McIntyre, Jen400.0
2018 19May 13-May 19Ramsay, Jason1815.6
2018 19May 13-May 19Schissler, Marty20525.0
2018 18May 6-May 12Ali, Madina20420.0
2018 18May 6-May 12Allsup, Maeve17952.9
2018 18May 6-May 12Bobet, Alexandra11545.5
2018 18May 6-May 12Borunda, Stephen7228.6
2018 18May 6-May 12Burke, Ashlea16318.8
2018 18May 6-May 12Lipkowitz, Rebecca5120.0
2018 18May 6-May 12McIntyre, Jen21733.3
2018 18May 6-May 12Ramsay, Jason18316.7
2018 18May 6-May 12Schissler, Marty21523.8
2018 17Apr 29-May 5Ali, Madina17635.3
2018 17Apr 29-May 5Allsup, Maeve12650.0
2018 17Apr 29-May 5Bobet, Alexandra15213.3
2018 17Apr 29-May 5Borunda, Stephen15640.0
2018 17Apr 29-May 5Burke, Ashlea11436.4
2018 17Apr 29-May 5Lipkowitz, Rebecca11100.0
2018 17Apr 29-May 5McIntyre, Jen20630.0
2018 17Apr 29-May 5Patlan, Diego7342.9
2018 17Apr 29-May 5Ramsay, Jason20735.0
2018 17Apr 29-May 5Schissler, Marty17317.6
2018 17Apr 29-May 5Sieving, Andrew9111.1
2018 16Apr 22-Apr 28Ali, Madina10220.0
2018 16Apr 22-Apr 28Allsup, Maeve17423.5
2018 16Apr 22-Apr 28Bobet, Alexandra20735.0
2018 16Apr 22-Apr 28Borunda, Stephen9666.7
2018 16Apr 22-Apr 28Burke, Ashlea15960.0
2018 16Apr 22-Apr 28Lipkowitz, Rebecca11100.0
2018 16Apr 22-Apr 28McIntyre, Jen17847.1
2018 16Apr 22-Apr 28Patlan, Diego27622.2
2018 16Apr 22-Apr 28Ramsay, Jason20420.0
2018 16Apr 22-Apr 28Schissler, Marty14642.9
2018 16Apr 22-Apr 28Sieving, Andrew20420.0
2018 15Apr 15-Apr 21Ali, Madina18316.7
2018 15Apr 15-Apr 21Allsup, Maeve23313.0
2018 15Apr 15-Apr 21Bobet, Alexandra20630.0
2018 15Apr 15-Apr 21Borunda, Stephen12758.3
2018 15Apr 15-Apr 21Burke, Ashlea17529.4
2018 15Apr 15-Apr 21Lipkowitz, Rebecca5120.0
2018 15Apr 15-Apr 21McIntyre, Jen14535.7
2018 15Apr 15-Apr 21Patlan, Diego19315.8
2018 15Apr 15-Apr 21Ramsay, Jason281242.9
2018 15Apr 15-Apr 21Schissler, Marty21942.9
2018 15Apr 15-Apr 21Sieving, Andrew2114.8
2018 14Apr 8-Apr 14Ali, Madina21838.1
2018 14Apr 8-Apr 14Allsup, Maeve16425.0
2018 14Apr 8-Apr 14Bobet, Alexandra21733.3
2018 14Apr 8-Apr 14Borunda, Stephen5120.0
2018 14Apr 8-Apr 14Burke, Ashlea241354.2
2018 14Apr 8-Apr 14Lipkowitz, Rebecca10660.0
2018 14Apr 8-Apr 14McIntyre, Jen22836.4
2018 14Apr 8-Apr 14Patlan, Diego28725.0
2018 14Apr 8-Apr 14Ramsay, Jason20420.0
2018 14Apr 8-Apr 14Schissler, Marty261038.5
2018 14Apr 8-Apr 14Sieving, Andrew29724.1
2018 13Apr 1-Apr 7Ali, Madina9222.2
2018 13Apr 1-Apr 7Allsup, Maeve25728.0
2018 13Apr 1-Apr 7Bobet, Alexandra201050.0
2018 13Apr 1-Apr 7Borunda, Stephen16850.0
2018 13Apr 1-Apr 7Burke, Ashlea201155.0
2018 13Apr 1-Apr 7Lipkowitz, Rebecca15853.3
2018 13Apr 1-Apr 7McIntyre, Jen201365.0
2018 13Apr 1-Apr 7Patlan, Diego27725.9
2018 13Apr 1-Apr 7Ramsay, Jason29620.7
2018 13Apr 1-Apr 7Schissler, Marty20735.0
2018 13Apr 1-Apr 7Sieving, Andrew21419.0
2018 12Mar 25-Mar 31Ali, Madina23521.7
2018 12Mar 25-Mar 31Allsup, Maeve21628.6
2018 12Mar 25-Mar 31Bobet, Alexandra18633.3
2018 12Mar 25-Mar 31Borunda, Stephen1000.0
2018 12Mar 25-Mar 31Burke, Ashlea281242.9
2018 12Mar 25-Mar 31Lipkowitz, Rebecca14535.7
2018 12Mar 25-Mar 31McIntyre, Jen21314.3
2018 12Mar 25-Mar 31Patlan, Diego24416.7
2018 12Mar 25-Mar 31Ramsay, Jason30516.7
2018 12Mar 25-Mar 31Schissler, Marty251040.0
2018 12Mar 25-Mar 31Sieving, Andrew19631.6
2018 11Mar 18-Mar 24Ali, Madina17529.4
2018 11Mar 18-Mar 24Allsup, Maeve15213.3
2018 11Mar 18-Mar 24Bobet, Alexandra6350.0
2018 11Mar 18-Mar 24Borunda, Stephen10440.0
2018 11Mar 18-Mar 24Burke, Ashlea13215.4
2018 11Mar 18-Mar 24Lipkowitz, Rebecca4375.0
2018 11Mar 18-Mar 24McIntyre, Jen18316.7
2018 11Mar 18-Mar 24Patlan, Diego16425.0
2018 11Mar 18-Mar 24Ramsay, Jason15320.0
2018 11Mar 18-Mar 24Schissler, Marty20735.0
2018 11Mar 18-Mar 24Sieving, Andrew15320.0

Conversions by salesperson & month

Month Salesperson Recapped Converted Conv%
May 19Ali, Madina571322.8
May 19Ramsay, Jason551527.3
May 19Ceron, Daniela36513.9
May 19Weathers, Ellen75912.0
May 19Bobet, Alexandra401025.0
May 19Burke, Ashlea441125.0
May 19Hollis, Amelia400.0
May 19Hursh, Matthew8278.5
May 19Botha, Stephanie Jane20630.0
Apr 19Burke, Ashlea722129.2
Apr 19Hursh, Matthew1163126.7
Apr 19Botha, Stephanie Jane281346.4
Apr 19Allsup, Maeve501428.0
Apr 19Ali, Madina752330.7
Apr 19Hollis, Amelia821822.0
Apr 19Weathers, Ellen942021.3
Apr 19Bobet, Alexandra561933.9
Apr 19Ramsay, Jason662233.3
Apr 19Ceron, Daniela52611.5
Mar 19Weathers, Ellen1294232.6
Mar 19Hursh, Matthew1453926.9
Mar 19Allsup, Maeve942627.7
Mar 19Ceron, Daniela812227.2
Mar 19Ali, Madina1042625.0
Mar 19Bobet, Alexandra862832.6
Mar 19Burke, Ashlea1094541.3
Mar 19Hollis, Amelia1123127.7
Mar 19Botha, Stephanie Jane421331.0
Mar 19Ramsay, Jason853136.5
Mar 19The Intern Group, 22100.0
Feb 19Ali, Madina992323.2
Feb 19Allsup, Maeve852124.7
Feb 19Ramsay, Jason862326.7
Feb 19Hollis, Amelia1131412.4
Feb 19Weathers, Ellen972121.6
Feb 19Bobet, Alexandra712332.4
Feb 19Botha, Stephanie Jane50612.0
Feb 19Burke, Ashlea903538.9
Feb 19Brighton, Mary Helen21314.3
Feb 19Ceron, Daniela842529.8
Feb 19Schissler, Marty452351.1
Feb 19Hursh, Matthew1162824.1
Jan 19Ramsay, Jason602033.3
Jan 19Weathers, Ellen771823.4
Jan 19Burke, Ashlea702332.9
Jan 19Brighton, Mary Helen651218.5
Jan 19Hursh, Matthew1092321.1
Jan 19Ceron, Daniela651726.2
Jan 19Ali, Madina651827.7
Jan 19Allsup, Maeve601525.0
Jan 19Hollis, Amelia671319.4
Jan 19Botha, Stephanie Jane441534.1
Jan 19Schissler, Marty642640.6
Jan 19Bobet, Alexandra271244.4
Dec 18Hursh, Matthew451635.6
Dec 18Hollis, Amelia36925.0
Dec 18Schissler, Marty28932.1
Dec 18Ali, Madina301653.3
Dec 18Botha, Stephanie Jane400.0
Dec 18Allsup, Maeve9222.2
Dec 18Bobet, Alexandra171164.7
Dec 18Brighton, Mary Helen381026.3
Dec 18Burke, Ashlea341647.1
Dec 18Weathers, Ellen311445.2
Dec 18Ceron, Daniela21733.3
Dec 18Ramsay, Jason301446.7
Nov 18Ali, Madina702738.6
Nov 18Ceron, Daniela300.0
Nov 18Hursh, Matthew7114.3
Nov 18Botha, Stephanie Jane11100.0
Nov 18Brighton, Mary Helen3133.3
Nov 18Weathers, Ellen4125.0
Nov 18Hollis, Amelia600.0
Nov 18Schissler, Marty622235.5
Nov 18Ramsay, Jason381642.1
Nov 18Allsup, Maeve652030.8
Nov 18Trasatti, Gabrielle361336.1
Nov 18Bobet, Alexandra572340.4
Nov 18Burke, Ashlea782937.2
Oct 18Burke, Ashlea633454.0
Oct 18Schissler, Marty622032.3
Oct 18Trasatti, Gabrielle3133.3
Oct 18Allsup, Maeve692739.1
Oct 18Bobet, Alexandra411741.5
Oct 18Lipkowitz, Rebecca472246.8
Oct 18McIntyre, Jen481429.2
Oct 18Ramsay, Jason672841.8
Oct 18Ali, Madina773241.6
Sep 18Ali, Madina501938.0
Sep 18Schissler, Marty521732.7
Sep 18Lipkowitz, Rebecca401640.0
Sep 18Burke, Ashlea371129.7
Sep 18Allsup, Maeve562748.2
Sep 18McIntyre, Jen401332.5
Sep 18Bobet, Alexandra291551.7
Sep 18Ramsay, Jason361644.4
Aug 18Ali, Madina45920.0
Aug 18Burke, Ashlea281035.7
Aug 18Lipkowitz, Rebecca442454.5
Aug 18McIntyre, Jen361438.9
Aug 18Allsup, Maeve511835.3
Aug 18Ramsay, Jason591728.8
Aug 18Schissler, Marty662030.3
Aug 18Bobet, Alexandra401947.5
Jul 18Schissler, Marty492142.9
Jul 18Burke, Ashlea571831.6
Jul 18McIntyre, Jen603151.7
Jul 18Lipkowitz, Rebecca351748.6
Jul 18Allsup, Maeve361233.3
Jul 18Ramsay, Jason531120.8
Jul 18Ali, Madina481020.8
Jul 18Bobet, Alexandra331030.3
Jul 18Borunda, Stephen301446.7
Jun 18Burke, Ashlea481531.3
Jun 18McIntyre, Jen631422.2
Jun 18Schissler, Marty591525.4
Jun 18Bobet, Alexandra30826.7
Jun 18Borunda, Stephen17635.3
Jun 18Lipkowitz, Rebecca281242.9
Jun 18Ramsay, Jason672029.9
Jun 18Ali, Madina361233.3
Jun 18Allsup, Maeve27933.3
May 18Lipkowitz, Rebecca271037.0
May 18Burke, Ashlea641726.6
May 18McIntyre, Jen641828.1
May 18Allsup, Maeve532241.5
May 18Bobet, Alexandra501530.0
May 18Ramsay, Jason781620.5
May 18Ali, Madina671928.4
May 18Patlan, Diego5120.0
May 18Borunda, Stephen411741.5
May 18Schissler, Marty811822.2
May 18Sieving, Andrew700.0
Apr 18Bobet, Alexandra23730.4
Apr 18Allsup, Maeve17423.5
Apr 18Patlan, Diego29827.6
Apr 18Sieving, Andrew22522.7
Apr 18Ali, Madina10220.0
Apr 18Burke, Ashlea181055.6
Apr 18Lipkowitz, Rebecca11100.0
Apr 18McIntyre, Jen17847.1
Apr 18Ramsay, Jason20420.0
Apr 18Schissler, Marty14642.9
Apr 18Borunda, Stephen16850.0

Conversions by salesperson & year

Year Salesperson Recapped Converted Conv%
2019Hollis, Amelia3787620.1
2019Ramsay, Jason35211131.5
2019Hursh, Matthew56812822.5
2019Burke, Ashlea38513535.1
2019The Intern Group, 22100.0
2019Allsup, Maeve2897626.3
2019Bobet, Alexandra2809232.9
2019Botha, Stephanie Jane1845328.8
2019Schissler, Marty1094945.0
2019Weathers, Ellen47211023.3
2019Brighton, Mary Helen861517.4
2019Ceron, Daniela3187523.6
2019Ali, Madina40010325.8
2018Hursh, Matthew521732.7
2018Hollis, Amelia42921.4
2018Schissler, Marty82326131.7
2018Weathers, Ellen351542.9
2018Ceron, Daniela24729.2
2018Ali, Madina75023931.9
2018Brighton, Mary Helen411126.8
2018Trasatti, Gabrielle391435.9
2018Allsup, Maeve70023733.9
2018Ramsay, Jason79822828.6
2018Lipkowitz, Rebecca39017945.9
2018Sieving, Andrew3938321.1
2018Bobet, Alexandra59621636.2
2018Botha, Stephanie Jane6116.7
2018Burke, Ashlea78528436.2
2018Patlan, Diego4099723.7
2018Borunda, Stephen34315344.6
2018McIntyre, Jen67324336.1
2017Patlan, Diego44920.5
2017Trasatti, Gabrielle11100.0
2017Schissler, Marty501428.0
2017Allsup, Maeve14428.6
2017Borunda, Stephen31825.8
2017Ali, Madina2084923.6
2017Burke, Ashlea2066330.6
2017Bobet, Alexandra1946634.0
2017Sieving, Andrew2495522.1
2017Ustynik, Jenny432046.5
2017McIntyre, Jen47617135.9
2017The Intern Group, 1394230.2
2017Wolf, Miriam3358224.5
2017Ramsay, Jason52712623.9
2017Lipkowitz, Rebecca27913046.6
2017Talamantes, Yadira1142925.4
2017McAndrew, Bridget200.0
2017Nichini, Spencer100.0
2017Weaver, Bryan8112.5